Beweeg over de groepsfoto voor een vergroting.

EEN SITE VOL PXL-TALENTEN

Ontdek de afstudeerprojecten van de bachelors en masters van Hogeschool PXL

Deze site is het resultaat van bloed, zweet en tranen. En voor één keer hebben we het niet over de inspanningen van de makers ervan, maar wel van de PXL-studenten die dit jaar afstuderen als professionele bachelor of als master in de kunsten. Dat er veel talent zit in onze hogeschool wisten wij al. Dat er veel talent zit in Limburg wist u al.

Zoals gebruikelijk is voor laatstejaars, hebben zij hun talent ook aangesproken om een goede bachelor- of masterproef te produceren. Vaak het resultaat van lange en harde arbeid. En omdat we die eindwerken niet graag zonder meer klasseren in bibliotheek-en boekenkasten, hebben we een greep uit het volledige aanbod gebundeld op deze site.  Wij zijn alvast fier op onze afgestudeerden!

In onze online talentenkrant bieden we plaats aan alle talententen.  Het is de ideale site om op zoek te gaan naar het talent dat bij u of uw organisatie past. In het hoger onderwijs zijn de examens dezer dagen achter de rug. En de traditie wil dat we in deze periode onze afstuderende studenten in de bloemetjes zetten. Niet onverdiend, want veel studenten hebben tijd en moeite geïnvesteerd in hun opleiding. Het heeft doorzettingsvermogen gekost om aan de eindmeet de titel van bachelor of master in ontvangst te mogen nemen. Die titel geeft kansen. De schoolverlatersstudie van de VDAB liegt er niet om. Hoger opgeleiden zijn en blijven gegeerd op de arbeidsmarkt. Bijna alle afgestudeerden van Hogeschool PXL vinden binnen het jaar werk. Velen zetten de stap naar het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg-, cultuur-, of een andere sector. Maar ook heel wat van onze afgestudeerden starten als zelfstandige, of gaan verder met de onderneming die ze tijdens hun studie al hadden opgestart.

In tijden van crisis en heropleving zijn goed opgeleide professionals van cruciaal belang. De samenleving heeft nood aan talent, aan mensen met handen, een hoofd en een hart, die met creatieve oplossingen voor de dag komen en als het erop aan komt niet te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken. De wereld heeft ook nood aan ondernemers. Entrepreneurs met een zelfstandige beroepsactiviteit of aan het hoofd van een bedrijf, maar ook intrapreneurs die als werknemer op een  creatieve manier vernieuwing kunnen brengen binnen hun werkomgeving.

Elk jaar studeren ruim 1.500 junior-collega’s (studenten) af aan Hogeschool PXL, en we zijn ervan overtuigd dat zij klaar zijn om hun rol in de samenleving op te nemen. We geloven in onze studenten, die we samen met ons netwerk van bedrijven, scholen, ziekenhuizen, organisaties en overheden hebben begeleid tot excellente professionals, en we kijken ernaar uit om met hen te blijven samenwerken.

Frank Smeets, Voorzitter Hogeschool PXL

Ben Lambrechts, Algemeen directeur Hogeschool PXL

Luc Houbrechts, Co-voorzitter Hogeschool PXL

Deze wedstrijd is beëindigd

PAS AFGESTUDEERD EN VOLGEND JAAR VOOR DE KLAS

De afgelopen weken heb ik als commissievoorzitter de presentaties van verscheidene bachelorproeven bijgewoond. Ik heb hier studenten gezien die zich hebben verdiept in een innovatief domein en hun leerinzichten met veel toewijding en enthousiasme aan een jury voorstelden. Regelmatig flitsten er gedachten door mijn hoofd dat het secundair onderwijs deze talenten best wel zou kunnen gebruiken.

Daarom wil ik me richten tot alle afgestudeerden: 

“Heb jij er al aan gedacht om na jouw bachelorstudies een lerarenopleiding te volgen? Dat kan vanaf 1 september in het gloednieuw opgerichte Centrum PXL-Education UP. Je kan op 1 jaar tijd een praktijkgerichte lerarenopleiding volgen die je onderwijsbevoegdheid geeft in een reeks vakken van het secundair onderwijs, gerelateerd aan jouw bachelordiploma. Je volgt les op maandag- en woensdagoverdag. Kan je omwille van werk overdag geen les volgen, dan kies je de flexibele variant. Hierin kan je 2 keer per jaar instromen en heb je keuze om op 4 verschillende momenten buiten de werkuren les te volgen. Jij kiest 2 lesmomenten per week. De theoretische opleidingsonderdelen kun je ook onder deskundige begeleiding in een online-traject volgen. Voor de stages kan je zelf je stageplaatsen en spreiding van de activiteiten bepalen. Via vormen van werkplekleren leer je het werkveld van binnenuit kennen.

In de nieuwe opleiding staat naast een brede vakexpertise het verwerven van (beroeps)identiteit als pijler voorop. Jij wordt  aangesproken op jouw talenten en jij krijgt hierbij een actieve en verantwoordelijke rol voor je eigen leerproces. Een voorbeeld is het krijgen van een profileringsruimte binnen jouw curriculum waardoor jij voor het onderwijs van de toekomst geen ‘grijze muis’ bent maar een leraar die het verschil maakt voor een leerling, een klas, een school, de samenleving…

Jouw pas voltooide bachelorstudie is een mooie vertrekbasis om met inspiratie en gedrevenheid jongeren te bewegen. Als leraar opereer je in team en daarom word je opgeleid om nieuwe werkvormen en media in je stages te gebruiken. Voel je niet aangetrokken tot dit ‘mooiste’ beroep  vanuit het actuele tekort aan leraars, maar wel vanuit een frisse motivatie om met ‘meesterschap’ de job van leraar elke dag uit te oefenen!

Zin om kennis te maken met het opleidingsaanbod, de opleidingstrajecten en onze visie op het leraarschap … ?

Kom naar de infodagen en/of maak een afspraak met Danny Robben, Hoofd Centrum PXL-Education UP, danny.robben@pxl.be.”

Gebruik de zoekfunctie via het vergrootglas  om net dát eindwerk te ontdekken dat uw interesse wegdraagt.
Alle eindwerken op deze website worden in een willekeurige volgorde aan u voorgesteld. Help uw favoriete eindwerk(en) extra onder de aandacht te brengen door het te ‘liken’ .
Bij vele eindwerken is een e-mailadres vermeld om u, als ondernemer, contact te laten nemen met het PXL-talent dat uw aandacht heeft getrokken.

Load More

SiteLock