Femke Nijs

Diepenbeek

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Gedragsproblemen: nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet 

Sinds de invoering van het M-decreet komen er meer leerlingen van het buitengewoon onderwijs op de reguliere schoolbanken terecht. Dit vormt echter een heuse uitdaging voor leerkrachten. Deze bachelorproef onderzoekt hoe leraren kunnen omgaan met leerlingen die ernstige gedragsproblemen vertonen. In het kader hiervan is de website “eerste hulp bij probleemgedrag” ontwikkeld. Deze website vormt een inspiratiebron met praktische tips voor alle lesgevers.

e-mailadres: femke_nijs@hotmail.be

No comments