0
Liezanie Bulen

Hasselt

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


‘Leren leren’ integreren in het vak Engels  

Leerlingen hebben nood aan een eigen en individuele manier om de leerstof die hen aangeboden wordt in het secundair onderwijs te verwerven en te verwerken.‘Leren leren’ is  vakoverschrijdend en moet dus in elk vak aangeboden worden. De grote vraag van deze bachelorproef is dan ook: ‘Hoe kunnen we ‘leren leren’ (nog) meer integreren in de lessen Engels?’. Deze bachelorproef bevat verschillende thema’s die hier een antwoord op bieden.

e-mailadres: liezanie.bulen@student.pxl.be

No comments