0
Lisa De Raeve

Meerhout

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Express Yourself 

Het onderzoek situeert zich binnen vzw Gigos. Vanuit de actuele doelgroep van vzw Gigos is er veel vraag naar dans. De jeugdwerkers beschikken over onvoldoende sporttechnische kennis om het project duurzaam te implementeren in hun huidige werking. Vanuit deze probleemstelling formuleerde men volgende onderzoeksvraag: hoe kunnen we een duurzame implementatie voorzien binnen het ‘Teach the Teacher-principe’ in samenwerking met de dienst sport van de stad Genk?

e-mailadres: lisaderaeve@hotmail.com

No comments