1+
Kristof Donné

Bree

PXL-Social Work

Sociaal werk / Personeelswerk


Titel:
Retentie van generatie Z 
Wat is de beste binding tussen generatie Z en werkgevers?

Dit onderzoek gaat de binding na tussen generatie Z en een werkgever. Wat zijn de verwachtingen van generatie Z? Hoe kunnen organisaties voldoen aan die verwachtingen en een bijhorend retentiebeleid opstellen? Via een eenmalige survey werd gepeild naar de verwachtingen van deze generatie. Opvallende resultaten hiervan zijn de hoge nood aan persoonlijk contact met leidinggevende en het doel om een goede relatie met collega’s te bereiken. Zij hebben geen behoefte aan flexibele werkuren.

e-mailadres: donne_kristof@hotmail.com

No comments