0
Anne Gommers & Sabrina Clabots

Tongeren & Gingelom

PXL-Healthcare

Verpleegkunde


Wachtzaaltijden voor ouders bij Kind en Gezin Limburg 
Wachten doen we samen

De bachelorproef is gesitueerd binnen Kind en Gezin Limburg. Naast het grote bereik met de consultaties, blijkt uit eerdere ouderbevragingen dat ouders de wachtzaaltijden minder goed scoren. Vanuit deze gegevens wil Kind en Gezin de wachtzaaltijd positief invullen door zich te richten op ouderparticipatie. Aan de hand van een ouderbevraging en de praktische uitvoering van een aantal activiteiten, doen we enkele aanbevelingen.

e-mailadres: anne.gommers@student.pxl.be

No comments