0
Jana Maggen, Joey Van Lieshout & Willemijn Bergmann

Kinrooi, Bocholt & Ittervoort

PXL-Healthcare

Ergotherapie


Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is ontstaan om zorg toegankelijker te maken. Het doel van de bachelorproef is om concrete toepassingen van RTH te achterhalen en in kaart te brengen. Dit is gebeurd aan de hand van een literatuurstudie en een praktisch onderzoek. 17 diensten die RTH aanbieden zijn bevraagd aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijst tonen aan dat de diensten een verschillende aanpak hebben in het toepassen van RTH.

No comments