Lisa Bracke &Ignace De Wolf

Scherpenheuvel & Genk

PXL-Healthcare

Ergotherapie


Het implementeren van een interdisciplinaire leerwerkplaats binnen de geestelijke gezondheidszorg

‘Patchwork by studentteams’ is een interdisciplinair project met als doel studenten te laten samenwerken voor een betere patiëntenzorg. Voor uitbreiding naar de Geestelijke Gezondheidszorg onderzochten we welke specifieke competenties nodig zijn om deze doelgroep te begeleiden.
Na analyse van literatuur- en praktijkonderzoek blijken 4 hoofdcompetenties geëxpliciteerd te kunnen worden in het stage-evaluatiedocument: relatie met cliënt, zorg bieden, communicatie en teamwerking.

patchwork

e-mailadres: lisa.bracke@hotmail.com

No comments