0
Sara De Kerf & Eline Mommers

Genk & Lanaken

PXL-Healthcare

Verpleegkunde


Dermatologische aandoeningen in een opvangcentrum voor asielzoekers
Wonden en huidinfecties

Dermatologische infecties komen frequent voor in het opvangcentrum Rode Kruis van Lanaken. Daarom hebben we een instructiekaart ontwikkeld voor de preventie en behandeling van scabiës, een zeer besmettelijke huidaandoening. We hebben ook een wondzorgkoffer met instructiekaarten ontworpen voor de behandeling van schaaf-, snij- en brandwonden. Deze kaarten stellen ook niet medisch opgeleid personeel in staat een eenvoudige wondzorg correct uit te voeren.

No comments