0
Laure Fonteyn, Eva Akkermans, Peter Vranckx & Simon Fabes

Lommel, Overpêlt, Leuven & Diest

PXL-Healthcare

Verpleegkunde


Diversity in generations at the workplace: Y not?  
Generatiemanagement in de gezondheidszorg

Het werk ‘Diversity in generations at the workplace: Y not?’ geeft de lezer weer welke effecten de verschillende generaties op de werkvloer hebben en hoe er hierin een degelijke organisatie bereikt kan worden. Hiervoor kan de leidinggevende beroep doen op verschillende strategieën en hulpmiddelen. Aan de hand van een focusgroep, gehouden op de afdeling verslavingszorg in de Alexianen Zorggroep Tienen, werd nagegaan welke belevingen, ideeën en ervaringen er rond generaties leven in de praktijk.

e-mailadres: laurefonteyn96@gmail.com

No comments