Marlies Denys, Jana Pannemans, Katrien Melis & Helena Vandersmissen

Wellen & Borgloon

PXL-Healthcare

Verpleegkunde


Luisteren naar jongeren?! 
Inspraak en participatie van jongeren in het Centrum voor Kinderpsychiatrie

Jongerenparticipatie tijdens het teamoverleg?!
In deze bachelorproef werd vanuit het perspectief van participatie en empowerment een flowchart ontwikkeld om jongeren tussen 12 en 18 jaar te laten participeren aan een teamoverleg. Aan de hand van deze flowchart kunnen de hulpverleners bekijken hoe deze jongere kan deelnemen en waar hij extra ondersteuning nodig heeft. Hierbij hebben we rekening gehouden met verschillende factoren vb. de ouders, het team, de rechten van het kind…

e-mailadres: marlies.denys@student.pxl.be

No comments