0
Caroline Lijnen & Lucia Gallista

Houthalen

PXL-Business

office-management-medical-management-assistant

Screeningsmammografieën

Een door de overheid georganiseerde vroegtijdige opsporing door middel van een tweejaarlijkse screeningsmammografie bij vrouwen zou een zinvolle verbetering zijn in de mortaliteitsgraad en leidt tot minder zware behandelingen. Toch merkt men dat de deelnamen gedaald zijn. Door literatuuronderzoek, desk-research en interviews probeerden we een beeld te vormen van de voor- en nadelen. We voerden binnen twee screeningseenheden ook een vergelijkende studie met betrekking tot de documentenstroom.

Stageplaats: Sint-Franciskusziekenhuis & Radiologie Jaspers

No comments