0
Mathieu Wijckmans 

Hechtel-Eksel

PXL-Music

Pop- en rockmuziek / Muzikant


SHIFT 

Het maken van een tonale installatie.

Voor zijn bachelorproef ging Mathieu Wijckmans op zoek naar klanken die via een installatie gegenereerd konden worden. Het idee om op een niet traditionele manier muziek te creëren, werd de basis van dit project. Het resultaat is een combinatie van een band met installaties.

e-mailadres: mathieu.wijckmans@outlook.com

No comments