0
Vanessa Petermans

Riemst

PXL-Healthcare

Banaba Zorgmanagement


‘Er-welzijn’ op het werk. Een structurele aanpak. 

Het implementeren van een ‘er-welzijnsbeleid’ vraagt een structurele aanpak en betrokkenheid van alle medewerkers. Welzijn is er door en voor medewerkers. Het werken met een werkgroep en een bevraging brachten de grootste motivatoren en stressoren in beeld. Actieplannen worden hieraan gekoppeld en geïmplementeerd. Zodoende wordt er continu gewerkt rond ‘er-welzijn’. Goed leiderschap en een goede communicatie naar alle betrokkenen is cruciaal.

No comments