0
Anneleen Lenz

Dilsen-Stokkem

PXL-Business

office-management-medical-management-assistant


Onderzoek naar de invloed van mondhygiëne op de gezondheid.

Tegenwoordig wordt er veel belang gehecht aan een goede mondhygiëne. Het doel van deze bachelorproef is om mensen te informeren over het belang hiervan. Eerst worden de gezonde en de ongezonde mond besproken. Aan de hand van een literatuurstudie en experten-interviews werd er ook onderzocht wat de gevolgen van een slechte mondhygiëne zijn voor de mond en de algemene gezondheid . Verder werden er ook tips gegeven om mondhygiëne te verbeteren. Deze tips werden tenslotte gebundeld in een brochure.

Stageplaats: Ziekenhuis Oost-Limburg

No comments