0
Annelies Philtjens 

Hoeselt

PXL-Business

Bedrijfsmanagement / Rechtspraktijk


De toepassing van de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld in Vlaanderen 

De overheid probeert het taboe rond het stilzwijgen van huiselijk geweld tussen vier muren te doorbreken. Onder andere door de wet betreffende het tijdelijk huisverbod in te voeren. Hoewel velen voorstander zijn van deze wet op papier, doen er zich sinds de inwerkingtreding moeilijkheden voor. Deze moeilijkheden belemmeren de toepassing van de wet. In mijn bachelorproef wordt de wet grondig onderzocht, elke moeilijkheid besproken en wordt er aandacht gegeven aan de toepassing in Vlaanderen.

e-mailadres: Annelies.philtjens@gmail.com

No comments