Annelore Leinders

Dilsen-Stokkem

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


Interactief voorlezen in het lager onderwijs 
Wat is de meerwaarde van interactief voorlezen in de klas en hoe kunnen leerkrachten hierin ondersteund worden?

In samenwerking met Narrata, centrum voor leesbevordering, onderzocht ik de kracht van verhalen op de ontwikkeling van leerlingen. Wat is de meerwaarde van interactief voorlezen in de klas en hoe kunnen leerkrachten hierin ondersteund worden? Ik onderzocht dit via een enquête, voorleesproject en bronnenonderzoek. Vertrekkend vanuit de theorie en de opgedane ervaring, ontwikkelde ik een werkmap die aan het einde van de cursus interactief voorlezen voor leerkrachten van Narrata wordt meegegeven.

e-mailadres: anneloreleinders@hotmail.com

No comments