0
Anouk Hamal 

Bilzen

PXL-Social Work

Sociaal werk / Personeelswerk


Van functie-analyse naar functiematrix 

Deze bachelorproef gaat dieper in op de beste methode voor het opstellen van functiebeschrijvingen. De gehanteerde onderzoeksmethode is het zelf opmaken van deze functiebeschrijvingen in de afdelingen productie en logistiek van Deliva. De belangrijkste conclusies binnen het onderzoek zijn dat men hier best vaste momenten voor voorziet, de functiebeschrijvingen laat uitvoeren door een neutraal iemand en dat men best meerdere methoden combineert.

e-mailadres: anoukhamal@hotmail.com

No comments