Anton Vanarwegen

Mol

PXL-Education

Onderwijs / Leraar lager onderwijs


Leren in beweging 
beweging & concentratie

Kinderen in het basisonderwijs kunnen zich niet langer dan 10 minuten concentreren op één bepaalde taak. Ook zouden kinderen minstens 60 minuten moeten bewegen per dag. 81 % van de kinderen haalt deze norm niet. Dit probleem los ik op met behulp van bewegingsintegratie en bewegingstussendoortjes. Ik wil kinderen leerstof uit verschillende leergebieden laten verwerken met beweging als middel. Op deze manieren kan de norm van 60 minuten bewegen per dag gehaald worden.

e-mailadres: anton.vanarwegen@gmail.com

No comments