Bahar Akkoç

Hasselt

PXL-Business

bedrijfsmanagement-rechtspraktijk


 

Jeugddelinquentie: maturiteit van de dader vs. ernst van de feiten

De jeugd van tegenwoordig is iets van alle tijden. Ze was er gisteren, ze is er vandaag en ze zal er evengoed morgen ook zijn. Net daarom dient voor hen te worden gezorgd. En wat met jeugddelinquenten? De wetgever acht minderjarigen omwille van hun (nog) jonge leeftijd schuldonbekwaam. De jeugdrechter dient daarom bepaalde criteria na te gaan alvorens maatregelen op te leggen. Maar wat is hierbij het meest doorslaggevende element? De maturiteit van de dader of de ernst van de feiten? Of beiden?

e-mailadres: akkoc.bahar@hotmail.com

Stageplaats: Advocatenkantoor Simons & Cleeren

No comments