Cara Peeters

Sint-Truiden

PXL-Education

Onderwijs / Leraar kleuteronderwijs


Taalinitiatie Frans bij kleuters 

Taalinitiatie is het kennismaken met een andere taal op een speelse en muzische manier. De attitude is hierbij van groot belang. Taalinitiatie verhoogt het zelfvertrouwen van een kleuter en zorgt voor een positieve houding tegenover andere culturen. Kleuters ontdekken gelijkenissen en verschillen tussen het Frans en het Nederlands. Ze ontwikkelen een luistervaardigheid en een manier van taaldenken, waardoor de kleuters leren een betekenis van het woord, een zin af te leiden zonder te vertalen.

e-mailadres: peeterscara@gmail.com

No comments