0
Charlotte Moureau

Zoutleeuw

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


De beweging beleven om te communiceren 
Van taal naar beweging en van beweging naar taal

(PKV), maakt dat ik een studie kan verrichten naar de communicatie en het bewegingsaspect. Beide hebben een rechtstreeks verband met het vak Nederlands en cultuureducatie in het algemeen. De aspecten taal en beweging zijn van essentieel belang om op een efficiënte en expressieve manier zichzelf uit te drukken. Dit kunnen we niet wegdenken in ons huidige onderwijs. Leerlingen ontwikkelen een persoonlijkheid waarin ze hun eigen manier vinden om zichzelf vorm te geven.

e-mailadres: moureau.charlotte@gmail.com

No comments