Dana Mommen – Clara Smolders

Zonhoven – Waanrode

PXL-Business

office-management-medical-management-assistant

 


Tevredenheidsenquête C-Specialist

 

Het doel van deze bachelorproef is het achterhalen of arts-specialisten tevreden zijn over het programma C-Specialist. Daarnaast is de mening over de dienstverlening die Cegeka biedt zeer cruciaal. Om de antwoorden op deze vragen te ontdekken, wordt een enquête uitgevoerd. De geneesheerspecialisten worden telefonisch of per mail gecontacteerd en bevraagd. Hierdoor kan Cegeka zichzelf verbeteren en grondig te werk gaan om een evolutie te garanderen voor de klanten.

e-mailadres: clara_smolders@hotmail.com – dana.mommen@gmail.com

Stageplaats: Sint-franciscusziekenhuis-dokterspraktijk Hoge Val- Sint-Trudoziekenhuis

No comments