0
Dries Goossens

Bilzen

PXL-Tech

Bouw


Relevante alternatieve technieken voor de uitvoering van een pompstation 

Pompstations bestaan in diverse vormen en komen in veel rioleringsprojecten aan bod. Grote pompstations hebben veel verschillende uitvoeringstechnieken. Aangezien de voorgeschreven methode niet altijd de meest efficiënte is, zoekt men vaak naar een alternatief.

In deze scriptie worden technieken onderzocht, toepasbaar voor de uitvoering van een omvangrijk pompstation. Door met alle randvoorwaarden rekening te houden is het resultaat een relevant alternatief dat kostenefficiënter en veiliger is.

e-mailadres: goossensdr@gmail.com

No comments