0
Dries Vanlommel

Halen

PXL-Tech

Agro- en biotechnologie / Biotechnologie


De invloed van houtsnippers afkomstig van lokale houtkanten op de bodemkwaliteit van akkers in Zuid-Limburg 

Steeds intensievere landbouw zorgt voor nadelige effecten op de kwaliteit van onze akkerbodems in Zuid-Limburg. In deze bachelorproef wordt nagegaan hoe men door houtsnippers van de lokale houtkanten toe te voegen, het koolstofgehalte van de bodem kan doen stijgen en de erosiegevoeligheid kan doen dalen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de BRF-techniek die o.m. in Canada en Frankrijk al zijn effect bewezen heeft.

e-mailadres: dries.vanlommel@hotmail.com

No comments