0
Dunja Vanheusden 

Tongeren

PXL-Media & Tourism

Communicatiemanagement

Social mediastrategie voor ASAP HR Group 

In mijn bachelorproef formuleer ik een aantal adviezen over hoe ASAP op een gerichtere manier met haar specifieke doelgroepen kan communiceren. Ten eerste maak ik een social mediaconcurrentieanalyse. Daarnaast baseer ik me ook op enkele onderzoeken van ASAP over haar doelgroepen om deze adviezen te formuleren. Welke content kan ASAP gebruiken? Via welke kanalen delen ze deze content het best? Hoe kunnen medewerkers hierin een rol spelen? Allemaal vragen waar ik een antwoord op probeer te geven.

No comments