Eline Jeurissen

Lanaken

PXL-Social Work

Sociaal werk / Personeelswerk


Welkom bij JET Group 
Onthaalbrochures voor bedienden, arbeiders, stagiaires en jobstudenten

Een goed onthaal is de voorbode voor een duurzame relatie met de nieuwe werknemer. De samenwerking tussen werkgever en werknemer wordt hierdoor bevorderd aangezien doelstellingen en verwachtingen helder worden en geëxpliciteerd. Omgekeerd is de werkgever, door een goed onthaal, er zeker van dat de werknemer over alle middelen en kennis beschikt om doeltreffend te starten. Om dit onthaal in goede banen te leiden, is het aangewezen om gebruik te maken van onthaalbrochures & checklijsten.

No comments