0
Elise Poismans

Tongeren

PXL-Healthcare

banaba-zorgmanagement
________________________________________________________________________________________________

 “A way to graduate”

Stage is een belangrijke fase tijdens de opleiding tot verpleegkundige en biedt de student de mogelijkheid om wat hij leert tijdens zijn opleiding in de praktijk om te zetten. Het opzet van het eindwerk is het creëren van een gestructureerde introductiedag aan de hand van een checklist waarin de ‘Vereiste Instellings Richtlijnen’ van de accreditatie belangrijk zijn. Hierbij heeft men tevens oog voor de persoonlijke leerdoelen van de student. Een goede stage-introductie is de start van iedere stage.

e-mailadres: poismans.elise@azvesalius.be

Stageplaats: Algemeen Ziekenhuis Vesalius te Tongeren

No comments