Emmely Saccaro

Maasmechelen

PXL-Social work

sociaal-werk-maatschappelijk-werk


One size does not fit all!

Vraaggestuurd werken is momenteel enorm actueel. Aangezien dit echter nog in de kinderschoenen staat binnen de ouderensector, is het aangewezen om het te exploreren. Wat is de evolutie van vraagsturing en werkt Thuiszorg Maaseik vraaggestuurd? Na het uitvoeren van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek bleek dat Thuiszorg Maaseik al zeer vraaggestuurd werkt. Er werd een score van 92% behaald. Er werden enkele aanbevelingen geformuleerd zodat de organisatie kan evolueren naar een volle 100%.

e-mailadres: emmy1_2@hotmail.com

Stageplaats: Thuiszorg De Voorzorg Maaseik
Website stageplaats: http://www.devoorzorg.be/limburg/zorg-comfort/Pages/default.aspx

No comments