0
Fien Schreurs 

Beringen

PXL-Media & Tourism

Communicatiemanagement


Hoe bio- en fairtradekoffie in de kijker zetten op sociale media? 
Een communicatieanalyse- en plan voor Koffiebranderij Gimo

Wanneer je een bio- en fairtradeproduct in je assortiment hebt, kan je inspelen op heel wat gelegenheden via sociale media, pers, evenementen, … Deze bachelorproef analyseert alle communicatiekanalen van Koffiebranderij Gimo, welke ze al gebruikt, welke nog niet én hoe ze op dit moment haar bio-en fairtradekoffie promoot. Aanvullend op de analyse wordt er advies gegeven en worden er bruikbare checklists toegevoegd zodat Gimo haar kanalen nog verder kan optimaliseren.

e-mailadres: schreursfien@gmail.com

No comments