0
Gerben Vanmechelen

Hasselt

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Invoering en effectiviteit BelRAI 
Zorgzwaarteinschalingsinstrument BelRAI ter ondersteuning van zorgontwikkeling en zorgplanning.

De Vlaamse overheid werkt in samenwerking met de Federale overheid aan een uniform inschalingsinstrument, BelRAI.
Dit inschalingsinstrument moet de zorgverlening toegankelijker en transparanter maken voor zowel de cliënt als de zorgverstrekker.
Binnen dit kwalitatief onderzoek hebben we, door middel van observatie en interviews binnen woonzorgcentrum Ocura Montenaken onderzocht of BelRAI een meerwaarde kan betekenen bij de opmaak van het zorgplan en tijdens de teamvergaderingen.

e-mailadres: vanmechelengerben@outlook.com

78-0

No comments