Hanne Aerts

Lanaken

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Spijbelen… Waarom toch?! 
Onderzoek naar de verschillende factoren die het spijbelgedrag van de leerlingen uit de eerste en tweede graad bepalen.

Even gaan spijbelen kan soms heel verleidelijk zijn. Hierbij is het interessant om te weten wat de leerlingen hiertoe drijft. In mijn onderzoek tracht ik een antwoord te vinden op de vraag welke factoren het spijbelgedrag bepalen. Uit de resultaten wordt er geconcludeerd dat er een positieve correlatie is tussen het volgen van een bepaalde studierichting en het spijbelgedrag. Verder werden oorzaken zoals de woonplaats, stress, laksheid, demotivatie, het gepest worden,… gevonden.

e-mailadres: hanneaerts@msn.com

No comments