0
Hasan Aberzak

Dilsen-Stokkem

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Integratie van ‘de worstelkoffer’ binnen jeugdwelzijnsorganisatie vzw Gigos 

Omwille van de toenemende vraag naar de integratie van gevechtsporten, binnen de jeugdwelzijnsorganisatie vzw Gigos, is er geopteerd voor het aanbieden van een lessenpakket binnen de huidige werking. Er is gekozen voor de implementatie van het Braziliaanse ‘Jiu Jitsu’, dit door het gebruik van de methodiek “Het Dierenparadijs van het Jiu Jitsu”. De lessenreeks is opgebouwd naar een afsluitend tornooi, georganiseerd tijdens de buitenspeeldag van vzw Gigos en de sportdienst van stad Genk.

genk-zuid-001

e-mailadres: Aberzakhasan@hotmail.com

No comments