Ibtissam Machkour

Genk

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Hoe kan je adequaat omgaan met de etnisch-culturele diversiteit in je klas en school?
Op welke manier wordt er in het secundair onderwijs binnen de onderwijsvormen omgegaan met etnisch- culturele diversiteit met kijk op en begrip van de jongerencultuur en hoe kunnen we leerlingen hierin meer inzicht geven?

Streven naar een verbonden maatschappij betekent dat men in het onderwijs een open dialoog moet kunnen aangaan tussen cultuur en religie. Waarover gaat het? Over wie gaat het? In deze bachelorproef wordt aandacht besteed aan de aanwezige worsteling met de verschillende identiteiten en of deze worsteling een invloed speelt op de schoolloopbaan van de allochtone jongeren. Aan de hand van een ontworpen educatief pakket, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de visie van jongeren op diversiteit.

e-mailadres: ibtissam_machkour@hotmail.com

No comments