0
Jade Nelissen & Ine Uitdebroeks

Wellen – Hasselt

PXL-Healthcare

vroedkunde


 New Obstetric Early Warning Score

De Early Warning Score (EWS) is ontwikkeld om veranderingen in de parameters tijdig op te sporen en preventief de passende zorg toe te dienen. Dit eindwerk streeft ernaar om een nieuwe EWS te ontwerpen waarbij parameters zijn aangepast dan wel toegevoegd specifiek voor een kraamvrouw tot 72 uur postpartum, namelijk de New Obstetric Early Warning Score, NOEWS.  De NOEWS sluit al dichter aan bij de fysiologie van een kraamvrouw, maar verdere aanpassingen en onderzoek zijn essentieel.

e-mailadres: jade.nelissen@student.pxl.be

Stageplaats: Ziekenhuis Oost Limburg te Genk

No comments