Janôt Schoep

Bilzen

PXL-Tech

Agro- en biotechnologie / Biotechnologie


NAD helpt Cupriavidus metallidurans CH34 om toxische metaalionen te neutraliseren. 

Radioactief afval is al langer een groot probleem in de wereld. Het SCK•CEN tracht te begrijpen wat bacteriën precies doen met radionucliden in de ondergrondse stockage. Dit onderzoek heeft als doel het mechanisme van metaalresistentie met het oog op biomoleculen te begrijpen met behulp van Cupriavidus metallidurans CH34, een metaalresistente bacterie. Uit de resultaten blijkt dat de hoeveelheid biomoleculen verandert bij aanwezigheid van bepaalde metalen, waaronder nikkel, koper en kobalt.

e-mailadres: janot.schoep@hotmail.com

No comments