1+
Jasmine Mezzofonte, Jessica Kelchtermans

Bekkevoort

PXL-Healthcare

Ergotherapie


To walk again, to work again, to live again 
Een literatuuronderzoek en exploratie van het werkveld, gericht op werkhervatting

Vaak wordt bij personen met een dwarslaesie in de beroepsactieve levensfase op het einde van de revalidatie gesproken over re-integratie naar werk. Hierdoor wordt terugkeren naar werk bij personen met een fysieke beperking belemmerd.Het doel van deze studie is nagaan welke noden en behoeften personen met een dwarslaesie ervaren tijdens terugkeer naar werk en op welke wijze ergotherapie een meerwaarde kan leveren in kader van initiatieven die “To Walk Again” daarvoor wenst te ontwikkelen.

e-mailadres: jasmine.mezzofonte@hotmail.com

No comments