Jessica Chiarelli

Genk

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Een studie naar effectieve interventiemogelijkheden bij (v)echtscheidingen 

Dit onderzoek werd gevoerd bij Daidalos vzw, contextbegeleiding. De conclusies zijn zevenledig. De hulpverlener dient uit de strijd van de vechtende ouders te blijven. Meerzijdige partijdigheid is aangewezen. De diepgang van de vechtscheiding moet (h)erkend worden. Kinderen dienen gehoord te worden door de hulpverlener. Een vechtscheiding oplossen veronderstelt maatwerk. Beide ouders begeleiden is wenselijk. De spanningen omtrent de vechtscheiding moeten een plaats krijgen in de hulpverlening.

e-mailadres: jessy.1996@hotmail.com

No comments