0
Jolien Bammens 

Nieuwerkerken

PXL-Healthcare

Banaba Zorgmanagement


Vraaggerichte zorg in Hogevijf Woonzorgcentrum 
Van concept tot zorgmodel

Het ouderenzorglandschap heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De focus verschuift van aanbodgestuurde zorg naar zorg op maat van de bewoner. Dit heeft veel woonzorgcentra ertoe bewogen hun visie kritisch te herbekijken, zo ook Hogevijf woonzorgcentrum. Centraal in de zorgverlening staat de oudere en het bieden van zorg op maat. Hier kan vraaggerichte zorg een antwoord bieden. Om deze visie in de praktijk te brengen is een duidelijke organisatiegerichte strategie nodig.

No comments