0
Jordy Thijs

Tongeren

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Onderzoek naar ondernomen interventies bij organisaties en lokale overheden in Limburg omtrent sociale eenzaamheid bij senioren. 

Dit onderzoek brengt interventies inzake sociale eenzaamheid bij senioren door lokale overheden en organisaties in Limburg in kaart. Via een websurvey gaven 140 organisaties informatie over 214 initiatieven. Een derde van de initiatieven betreft het bezoeken van ouderen in eigen omgeving. Drie op tien initiatieven bieden dagactiviteiten voor ouderen aan. Een kwart van de initiatieven wordt begeleid door vrijwilligers. In een kwart van de initiatieven werken professionelen samen met vrijwilligers.

e-mailadres: jordy.thijs.322@hotmail.be

No comments