Joren Luykx

Genk

PXL-IT

Toegepaste informatica / Applicatieontwikkeling


Webapplicatie voor afsprakenbeheer in de zorgsector 

HospiView van ICASA is een softwarepakket waarmee ziekenhuizen en zorginstellingen problemen in de planning en afspraken kunnen voorkomen en optimaliseren. Als extra functionaliteit heb ik een nieuwe applicatie ontwikkeld waarmee patiënten en artsen online afspraken kunnen maken en raadplegen. Omdat de beveiliging van deze webapplicatie cruciaal is, onderzoek ik in mijn eindwerk hoe verschillende security tools beveiligingsrisico’s in dergelijke applicaties ontdekken.

No comments