Joris Jan

Lummen

PXL-Tech

Agro- en biotechnologie / Groenmanagement


Inventariseren van bomen en opstellen van een bomenbeheerplan voor de gemeente Herk-de-Stad 

Bomen zijn meer dan decoratie. Het zijn de meest duurzame onderdelen van de openbare ruimte. Ze bepalen de sfeer en dragen bij aan de herkenbaarheid en het karakter van plaatsen. Nu wilt men streven naar een beter en duurzaam beheer. Ik heb met behulp van een app alle laan- en parkbomen van de gemeente Herk-de-Stad geïnventariseerd. Met deze gegevens heb ik een analyse gemaakt en nadien een bomenbeheerplan uitgeschreven. Hierdoor ziet de toekomst van het Herkse bomenbestand er positief uit.

e-mailadres: jorisjan@live.be

No comments