0
Joshi Linders

Hamont

PXL-Business

office-management-management-assistant


Burn-out bij Management Assistants in Hasselt en Antwerpen

Mijn bachelorproef is getiteld: burn-out bij Management Assistants in Hasselt en Antwerpen. In dit rapport heb ik zowel een literatuurstudie als een online-enquête gedaan om zo te onderzoeken wat werkgevers doen om een burn-out bij Management Assistants te voorkomen. Dit kan gaan van het verstrekken van hulp, het bedenken van een strategie om burn-out te voorkomen tot een procedure voorzien wanneer een Management Assistant plots een burn-out krijgt of na een burn-out het werk hervat.

e-mailadres: joshilinders@hotmail.com

Stageplaats: Hegge

No comments