Joyce Brepoels

Hoeselt

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Landelijke Thuiszorg en de psychiatrie 
Hoe kan Landelijke Thuiszorg hulp bieden aan personen met een psychiatrische problematiek en welke voordelen ervaart de doelgroep hiervan?

Een inclusieve samenleving komt een stap dichterbij. Het beleid speelt hier op in door o.a. de invoering van art. 107. Ook binnen Landelijke Thuiszorg heeft art. 107 zijn ingang gevonden. Via kwalitatief onderzoek werd onderzocht hoe deze org. een meerwaarde kan bieden aan de begeleiding van psychiatrische patiënten. Hieruit is gebleken dat de verzorgenden niet enkel een ondersteuning zijn op huishoudelijk vlak maar ook van grote betekenis zijn op het vlak van sociale en mentale ondersteuning.

No comments