0
Joyce Putseys

Halen

PXL-Education

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs


Evalueren en Evolueren 
Breed evalueren in een leerwinkel in het OV4-onderwijs

Deze bachelorproef handelt over het breed evalueren in een leerwinkel in het OV4-onderwijs. Om leerlingen binnen deze authentieke leercontext competentiegericht te kunnen beoordelen is er nood aan een doordacht evaluatie-instrument. Op basis van de verzamelde informatie werd een portfolio ontwikkeld. Via dit portfolio kunnen leerlingen aantonen dat ze de vereiste competenties bereikt hebben. Zowel de inhoud als de structuur en lay-out van het instrument kregen de nodige aandacht.

e-mailadres: joyce.putseys@hotmail.com

No comments