1+
Kaat Verhoeven

Hasselt

PXL-Education

Onderwijs / Leraar kleuteronderwijs


Talentgericht werken 

Hoe kunnen we tijdens hoekenwerk inspelen op de talenten van de kleuters? Het doel van mijn bachelorproef is onderzoeken op welke manier kleuters hun talenten kunnen ontdekken en hoe ze deze talenten kunnen ontplooien tijdens vrij spel. Ik heb ook onderzocht of kleuters zelf problemen kunnen oplossen door gebruik te maken van hun talent. Het was een interessant onderzoek en geloof me, iedereen heeft talent!

No comments