Amrit Kathagen

Dilsen – Stokkem

PXL-Education

secundair-onderwijs


 

Outsiderkunst

Outsiderkunst is een weinig besproken thema in het secundair onderwijs. Aan de hand van bevragingen bij praktijkleerkrachten werden de hiaten van dit onderwerp duidelijk. Er werd een lessenpakket ontwikkeld rond deze thematiek dat geïntegreerd kan worden tijdens de lessen PO in het ASO, TSO en BSO. Door in contact te komen met verschillende opdrachten kunnen de leerlingen op een boeiende manier outsiderkunst ontdekken.

 

 

No comments