0
Kevin Weygers

Herk-de-stad

PXL-IT

Toegepaste informatica / Systemen en netwerkbeheer


Port based authentication met Cisco ISE 

Gevoelige informatie beveiligen in de hedendaagse IT-wereld is niet makkelijk, zelfs met de nodige voorzorgen vinden IT-specialisten nog steeds beveiligingslekken in systemen. Om Ethernetpoorten binnen een bedrijf te beveiligen voert de stagiair onderzoek naar authenticatie en autorisatie met Cisco ISE: op welke manieren kan deze technologie gebruikt worden in een bekabeld netwerk om zo mogelijke opties te presenteren aan eventuele klanten van het stagebedrijf.

e-mailadres: kevin.weygers@hotmail.com

No comments