0
Kim Fransen 

Hechtel-Eksel

PXL-Media & Tourism

Communicatiemanagement


Hoe kan PXL-MAD de communicatie met studenten verbeteren en met behulp van sociale media een community uitbouwen? 

Ik maakte mijn bachelorproef voor PXL-MAD School of Arts. De school merkte een probleem op om in interactie te treden met zijn studenten. Daarnaast werd de wekelijkse nieuwsbrief door slechts 15% van de studenten geopend. In mijn bachelorproef deed ik een literatuurstudie, een benchmarkingsonderzoek en legde ik een enquête voor aan de studenten. Daarna schreef ik advies hoe PXL-MAD de huidige website, sociale media en nieuwsbrief kan verbeteren en welke nieuwe oplossingen kansen kunnen bieden.

No comments