Konrad Vanderheyden

Zonhoven

PXL-Social Work

Sociaal werk / Maatschappelijk werk


Puuhapaku: mobiel jeugdwerk in Finland 
Een kwalitatief onderzoek naar de mening van jongeren in Kemi over mobiel jeugdwerk

Dit onderzoek verzamelt de meningen van jongeren in de gemeente Kemi (Finland) over het lokaal mobiel jeugdwerkinitiatief Puuhapaku. In interviews werden de activiteiten en de relatie jeugdwerker-jongere bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat de jongeren tevreden zijn over de activiteiten, doch dat deze diverser kunnen zijn. Tevens staat de relatie niet op punt. Om de doelstellingen te behalen, moet deze hechter worden. Blijvende inzet en vorming voor jeugdwerkers is hiervoor een oplossing.

e-mailadres: konrad.vanderheyden@pandora.be

1 comment